Follow

Giải mã giấc mơ thấy cầu vồng? Đánh số đề con gì ?

Mọi chi tiết từ đơn giản đến phức tạp có trong giấc mơ của bạn có ý nghĩa là gì bạn đã hiểu hết ý nghĩa của nó hay chưa? Nếu chưa, mogihomnaycom sẽ là nơi giúp bạn lý giải tất cả những giấc mơ mà bạn có thể gặp phải. Không dừng lại ở ý nghĩa giấc mơ được làm sáng tỏ, những con số may mắn tương ứng sẽ xuất hiện mang đến cho bạn những phần thưởng hấp dẫn nhất.

➡️➡️➡️ Xem chi tiết tại: deviantart.com/somolode2020

Sign in to participate in the conversation
Ecologia Digital

Mastodon da Ecologia Digital.

Construindo o ambiente digital público ~ comum ~, em prol de um ‘movimento ambiental para a rede [Internet]” -> #ecodigital

"Tal como o meio-ambiente, o domínio público (ou comum) precisa ser 'inventado' antes de ser salvo." - James Boyle, criador do ‘ambientalismo para a rede