Follow

Nằm mơ thấy dê đánh con gì? Tổng hợp sổ mơ chính xác nhất 2020 !

Giấc mơ đối với tất cả hầu hết mọi người luôn là những bí ẩn, nó gần như là một kiểu chỉ dẫn hướng ta tới những sự kiện có thật trong tương lai. Các chuyên gia soi cầu đã tìm ra mối liên hệ giữa giấc mơ với kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày và tổng hợp chúng thành tuyển tập sổ mơ loto.

➡️➡️➡️ Xem chi tiết tại: pinterest.com/somolode2020/

Sign in to participate in the conversation
Ecologia Digital

Mastodon da Ecologia Digital.

Construindo o ambiente digital público ~ comum ~, em prol de um ‘movimento ambiental para a rede [Internet]” -> #ecodigital

"Tal como o meio-ambiente, o domínio público (ou comum) precisa ser 'inventado' antes de ser salvo." - James Boyle, criador do ‘ambientalismo para a rede